ESPA
<
Blog

Ενέχυρο αυτοκινήτου: νέα υπηρεσία στη Β. Ελλάδα μόνο από τη STAR CREDIT

March 22, 2018

Στο Ενέχυρο αυτοκινήτου η  STAR CREDIT είναι μια εταιρεία στη Β. Ελλάδα με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο.
Κατανοεί τις ανάγκες του και παρέχει λύσεις στα οικονομικά του προβλήματα με φερεγγυότητα και αξιοπιστία.

Οι ανάγκες της σύγχρονης ζωής σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση πολλές φορές μας πιέζουν με αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε άμεσα κάποια βοήθεια.
Η STAR CREDIT είναι η μοναδική εταιρεία που σας δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης με ενέχυρο ή αγορά αυτοκινήτου σας απολύτως μετρητοίς.
Xωρίς να νιώθετε τη συναισθηματική υποχρέωση να απευθυνθείτε σε φίλους ή γνωστούς.

ενέχυρο αυτοκινήτου στη Β. Ελλάδα

 

Η διαδικασία για ενεχυρίαση του αυτοκινήτου

 • Αξιολόγηση του οχήματός σας: Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως από τα έμπειρα στελέχη της STAR CREDIT σύμφωνα με την αντικειμενική του αξία την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
  Η λίστα ενεχυρίασης οχημάτων περιλαμβάνει επιβατικά ΙΧ καινούργια και μεταχειρισμένα.

   • Δικαιολογητικά: Είναι απαραίτητο ο πελάτης να είναι και ο κύριος κάτοχος του οχήματος για ενεχυρίαση ή του σκάφους και να είναι άνω των 18 ετών. Εκτός από το όχημα, χρειάζονται επίσης.
    1) Άδεια Κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας
    2) Το πιστοποιητικό καταβολής τελών κυκλοφορίας
    3)Η ταυτότητα ή το διαβατήριο του πελάτη καθώς και όλα τα κλειδιά του οχήματος.
   • Έγκριση: Μετά την αξιολόγηση του οχήματος σας εγκρίνονται άμεσα μετρητά. Το ποσό των μετρητών δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων ευρώ (500€) και το μηνιαίο επιτόκιο είναι 0,75%. Η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης για το όχημα είναι ένας (1) μήνας και η μέγιστη διάρκεια είναι τρείς (3) μήνες. Μετά την αποπληρωμή της σύμβασης, υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της. Αντίστοιχα η διάρκεια της σύμβασης για το σκάφος είναι έως το περισσότερο έξι (6) μήνες ενώ μετά την αποπληρωμή της έχει την δυνατότητα ανανέωσης.
   • Εκταμίευση: Η εκταμίευση πραγματοποιείται σε μετρητά. ‘Aμεσα με την παράδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την έγκρισή τους και την σύσταση του ενεχύρου κατα την παράδοση του οχήματος. Το ποσό αντιστοιχεί ακριβώς στο ποσό που πρέπει να πάρει ο πελάτης και δεν περιέχει άλλες κρυμμένες δαπάνες και έξοδα.

           Ασφάλεια και εχεμύθεια για την ενεχυρίαση του αυτοκινήτου

  •    Ασφάλεια: Το όχημα, μετά την παράδοση των κλειδιών και των συνοδευτικών εγγράφων, φυλάσσονται καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης στον ασφαλή και φυλασσόμενο χώρο μας, που παρακολουθείται 24 ώρες το 24ωρο από κάμερες ασφαλείας. Κατά την διάρκεια της σύμβασης, το όχημα είναι ασφαλισμένα στο ύψος της τρέχουσας αξίας του ενάντια σε φωτιά, ληστεία και βανδαλισμούς. Τα έγγραφα και τα κλειδιά του οχήματος ή του σκάφους φυλάσσονται καθ’ όλητη διάρκεια της σύμβασης και εσείς λαμβάνετε απόδειξη παραλαβής και φύλαξης συνοδευόμενης από ψηφιακές φωτογραφίες του οχήματος ή του σκάφους την στιγμής της παράδοσης.Οι παροχές που σας προσφέρουμε δεν τελειώνουν εδώ. Καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής της μοτοσυκλέτας σας στον ασφαλή χώρο μας, ύστερα από τη σύναψη του αντίστοιχου συμβολαίου, μεριμνούμε για την αποπληρωμή των εξόδων της ασφαλιστικής σας εταιρείας. Τέλος σας εγγυόμαστε πως το αυτοκίνητό σας, θα σας επιστραφεί αμέσως μετά την επιστροφή του δανείου.
  • Εχεμύθεια: Η εχεμύθεια είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της προσφοράς μας.
   Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν επεξεργάζονται και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους. Η επικοινωνία μεταξύ του πελάτη και STAR CREDIT γίνεται μόνο κατ’ όπιν αποκλειστικού ραντεβού. Εάν είναι απαραίτητο, από το όχημα σας καλύπτονται και αφαιρούνται τα διακριτικά στοιχεία του όπως πινακίδες ή άλλα.

   Πληροφορίες σχετικά με το ενέχυρο αυτοκινήτου

   Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την ασφαλιστική του κάλυψη και όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ.: 2310402164 και 2310 692294